Co prawda dużo lepiej jest być na imprezie zaproszonym gościem, jednak w przypadku IV Manewrów Podkarpackich podjęcie trudu współorganizacji imprezy było wyborem jak najbardziej trafnym. Mimo, że pogoda do samego rozpoczęcia manewrów była niezwykle rozkapryszona - do tego stopnia, że planowany na 16.05 (piątek) Konny Bieg Patrolowy musiał zmienić i czas startu - na sobotni poranek - i trasę, ze względu na podtopienia, to impreza udała się wyśmienicie. Poniżej krótka relacja.

 

16.05.2014

Mimo ulewnego deszczu nasi zacni goście - przedstawiciele 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, 9 Pułku Ułanów Małopolskich, 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Dowódca Komarowskiej Potrzeby, Szwadron Podkarpacie - Pluton Wierzawice, 8 Harcerska Drużyna Jeździecka im. 8 Pułku Ułanów, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Koni "Arabian" oraz ich miejscowi przewodnicy - ułani Sekcji Przeworsk Szwadronu Podkarpacie w barwach 20 Pułku Ułanów im. Jana III Sobieskiego nie zmienili swoich planów na ten dzień i korzystając z przejaśnienia dostali się konno z Pawłokomy do Stanicy Ułańskiej w Piątkowej. Przybywszy punktualnie na 18, zgodnie z planem, dali wspaniały pokaz dla miejscowej ludności, obejmujący musztrę paradną, indywidualną pracę z koniem oraz popisy władania szablą i lancą. Po trudach podróży i pokazów odbyła się tradycyjna biesiada, przy suto zastawionym, jak zwykle w Stanicy, stole.

17.05.2014

Szampańska zabawa dnia poprzedniego nie przeszkodziła gościom ani gospodarzom Stanicy wystartować zgodnie z planem w Konnym Biegu Patrolowym, wiodącym pięknymi terenami Pogórza Przemyskiego w drogę powrotną do Pawłokomy. Trasa, poza niewątpliwym wyzwaniem jeśli chodzi o odnajdywanie drogi, pełna była zadań i punktów terenowych, które urozmaicały przejazd i podgrzewały rywalizację. Na trasie bezkonkurencyjny okazał się rotmistrz Wojciech Brykner z 9 Pułku Ułanów Małopolskich. Po trudach Biegu Ułani oraz Harcerze mogli odpocząć w Pawłokomie, dzięki gościnności miejscowej Szkoły Podstawowej, Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz gospodarstwa Państwa Kusiów.

18.05.2014

Dzień ten (niedziela) rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele w Pawłokomie, w której uczestniczyli Ułani, Harcerze oraz goście Manewrów. O 13:00 uroczystym przejazdem przed zebraną publicznością (która co roku dopisuje coraz bardziej) rozpoczęła się publiczna część imprezy w Pawłokomie. Zaraz po przejeździe reprezentacja Ułanów i Harcerek wykonała kadryla, czyli jeździecki układ do muzyki. Później Sekcja Przeworsk Szwadronu Podkarpacie wspierana reprezentantami zaproszonych pułków wykonała pokaz musztry paradnej. Po tych "popisowych" występach odbyły się zawody kawaleryjskie we władaniu bronią białą, w których na pierwszym miejscu znalazł się reprezentant Ułanów Króla Jana - Ułan Sławek Kwoka. Imprezę zakończyła inscenizacja potyczki z 1920 roku, projekcja wydarzeń które mogły mieć miejsce w tej okolicy w tych niespokojnych czasach. W inscenizacji, poza Ułanami wzięli również udział Harcerze 8 Harcerskiej Drużyny Jeździeckiej oraz 13 Przeworskiej Drużyny Harcerskiej "Kresy".

Serdecznie dziękujemy sponsorom IV Manewrów Podkarpackich Pawłokoma-Piątkowa, którymi były: Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Katolickie Radio Rzeszów "Via", TVP Rzeszów, Stowarzyszenie Alpejczyk przy Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie, Gmina Dynów, Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Benbenek, Firma Argo, Firma Produkcyjno-Handlowa Bieszczady, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Lidl oraz pan Jarosław Lis.

Poniżej zdjęcia z imprezy.

Polecamy:
Stadniny.pl